magnify
Home Wspieramy pacjentów

Wspieramy pacjentów

Stan pandemiczny ogłoszony w Polsce w reakcji na ogólnoświatowy kryzys zdrowotny wraz z wieloma środkami i rozwiązaniami jakie miały służyć ograniczeniu transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zmniejszeniu negatywnych zdrowotnych skutków choroby COVID-19 postawił wszystkich, prywatnie oraz zawodowo, w zupełnie nowej sytuacji. I choć statystyki zachorowań nie pozwalają nam powrócić do znanej nam wcześniej normalności, jako firma zastanawiamy się jak możemy wesprzeć pacjentów i lekarzy w tej „nowej normalności”.

Zdajemy sobie sprawę, że wielu pacjentów potraktowało akcję #zostańwdomu bardzo poważnie, rezygnując nie tylko z kontaktu z kulturą, sztuką, znajomymi, członkami rodzin – ale także odsuwając „na później” wizyty lekarskie. W efekcie z niepokojem czytaliśmy w prasie alarmujące wypowiedzi ekspertów i praktyków wskazujących, że ten wymuszony lockdown będzie niestety miał negatywne skutki w dłuższym horyzoncie, ponieważ chorób przewlekłych nie da się odłożyć „na później” – niekontrolowane mogą postępować w niepożądanym kierunku.

Wierzymy nie tylko w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, ale konieczność ujawnienia jej namacalnych owoców w tych sytuacjach, kiedy ma to szczególne znaczenie dla społeczeństwa. A ta sytuacja właśnie teraz trwa. Dlatego też jesteśmy zaszczyceni mogąc przekazać iż Mundipharma Polska, odpowiadając na nieszablonowość sytuacji odbijającej się negatywnie na stanie zdrowia pacjentów, oddaje w Państwa ręce inicjatywę realizującą społeczną odpowiedzialność biznesu poprzez wsparcie pacjentów z cukrzycą typu 2 w diagnostyce HbA1c.

 1. Opis inicjatywy

Mundipharma Polska oferuje nieodpłatny dostęp (w drodze darowizny) do przenośnego urządzenia pomiarowego HbA1c (wyrób medyczny zarejestrowany w Polsce oraz posiadający znak CE), dalej zwanego „Urządzeniem”.

 1. Do kogo skierowana jest inicjatywa ?

Zapraszamy zainteresowane gabinety lekarskie i poradnie diabetologiczne, spełniające kryteria opisane w punkcie 3, chętne do przeprowadzenia oceny HbA1c na miejscu, w gabinecie.

Mundipharma Polska oferuje ograniczoną liczbę Urządzeń w darowiźnie dlatego liczy się kolejność zgłoszeń – pierwsze zgłoszenia z listy będą podlegały rozpatrywaniu darowizny oraz wysyłce Urządzeń, do momentu ich wyczerpania. Bardzo zachęcamy do kontaktu oraz przepraszamy, jeśli nie będziemy mogli odpowiedzieć pozytywnie na zgłoszenia dokonane gdy dostępna pula zostanie już rozdysponowana.

Mundipharma Polska będzie dokonywała weryfikacji każdego zgłoszenia pod kątem spełnienia warunków przystąpienia opisanych w punkcie 3 poniżej oraz zastrzega sobie pełne prawo do decyzji o przekazaniu lub nieprzekazaniu urządzenia w zależności od przedstawionych nam informacji.

 1. Warunki zgłoszenia

O uzyskanie w darowiźnie, nieodpłatnie jednego Urządzenia wystąpić może podmiot spełniający wszystkie warunki:

 1. każdy gabinet specjalistycznej ambulatoryjnej opieki nad pacjentem z cukrzycą typu 2 (zarejestrowany jako działalność gospodarcza)
 2. z podpisanym kontraktem z NFZ
 3. przyjmujący co najmniej tylu pacjentów ile otrzymanych pojedynczych testów (10) oraz mający możliwość wykorzystania ich do końca października 2020

 1. Regulamin uczestnictwa

Otrzymane Urządzenie musi być zastosowane zgodnie z jego celem oraz zgodnie z instrukcją użycia dołączoną przez producenta do opakowania.

Uzyskanego Urządzenia nie wolno odsprzedawać lub w jakikolwiek sposób wprowadzać do ponownego obrotu detalicznego.

Mundipharma Polska nie bierze odpowiedzialności za precyzyjność wyników dostarczonych przez Urządzenie podczas pomiaru. Całkowita odpowiedzialność za urządzenie pomiarowe przypada producentowi PTS Diagnostics (USA). Mundipharma Polska nie udziela gwarancji ani nie bierze odpowiedzialności za Urządzenie.

Opis parametrów Urządzenia: https://redmed.pl/aparat-a1cnow10-testy-hemoglobiny-glikowanej-hba1c-p-577.html

Wyniki badań precyzyjności oraz certyfikaty na stronie producenta: https://ptsdiagnostics.com/a1cnow-plus-system/

Zgłaszanie wad jakościowych lub zaobserwowanych nieprawidłowości: https://redmed.pl/kontakt-f-1.html

Zwrot Urządzenia, w przypadku odstąpienia od przyjęcia darowizny, do Mundipharma Polska następuje na koszt odstępującego.

 1. Intencje Mundipharma Polska

Jedno Urządzenie (zestaw) pozwala na dokonanie 10 oznaczeń HbA1c na miejscu, podczas wizyty pacjenta. Zależy nam, jako darczyńcy, aby lekarz dokonujący oceny parametrów zdrowotnych pacjenta w pierwszym rzędzie użył dostarczone urządzenie wobec do tych pacjentów, u których:

 1. ostatni dostępny wynik oznaczenia HbA1c jest na tyle odległy, iż wymaga pilnego ponowienia lub też
 2. wywiad wskazuje, iż nastąpiła obiektywnie taka zmiana w postępie choroby, że szybka ocena HbA1c na miejscu będzie korzystniejsza

Mundipharma Polska nie oczekuje informacji zwrotnej dotyczącej postępu z wykorzystania testów ani nie będzie zbierała uzyskanych wyników. Oddajemy urządzenie w ręce lekarzy wierząc w ich najlepszą ocenę sytuacji i zastosowanie wobec najbardziej potrzebujących pacjentów.

 1. Uwarunkowania prawne

Darowizna jest aktem wymagającym zabezpieczeń prawnych dla obu stron. Dlatego zaznaczamy, iż:

 1. konieczne będzie podpisanie umowy o darowiźnie przed uzyskaniem dostępu do Urządzenia
 2. koszt urządzenia jest niższy od kwoty objętej podatkiem, obdarowany nie jest zobligowany do ponoszenia kosztów podatkowych tej darowizny.

 1. Jak uzyskać urządzenie monitorujące w darowiźnie?

Jeśli jesteś gabinetem/poradnią spełniającą nasze kryteria (patrz pkt 3) prosimy, aby wypełnić formularz widoczny po prawej stronie.

Po wpłynięciu zgłoszenia prześlemy Państwu automatyczny mail potwierdzający dokonanie zgłoszenia.

Nasi pracownicy skontaktują się z Państwem w ciągu 2-3 dni roboczych od dokonania zgłoszenia na wskazany środek komunikacji (mail lub telefon).

Dodatkowych informacji można otrzymać pod adresem medyczny@mundipharma.pl

Czym jest darowizna?

Kodeks cywilny w art. 888 określa darowiznę jako formę umowy, “w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”. W przypadku tej inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu darowizna oznacza przekazanie przez Mundipharma Polska adekwatnym beneficjentom rzeczy jaką jest urządzenie do oznaczania poziomu HbA1c.


Dziękujemy za zainteresowanie i udział w projekcie,
zespół Mundipharma Polska

Klauzula Informacyjna wynikająca z przepisów o ochronie danych osobowych (RODO): https://mundipharma.pl/ochrona-danych-osobowych/