magnify
Home Szpital bez bólu

Szpital bez bólu

Jakie są zasady Programu ?

Do Programu może przystąpić każdy szpital lub odział szpitala, który chce podnieść standardy leczenia bólu.

Program poprzedzony jest bezpłatnym szkoleniem personelu medycznego z zakresu postępowania przeciwbólowego. Wiedza ta jest konieczna do wdrożenia i stosowania Programu w codziennej praktyce terapeutycznej.

Program kończy się przyznaniem certyfikatu „Szpital Bez Bólu” placówkom, które spełniają określone standardy leczenia.

Certyfikat „Szpital bez Bólu” jest ważny przez 3 a tym samym szybszy powrót do zdrowia.

Jaki jest cel Programu „Szpital Bez Bólu” ?

Program „Szpital Bez Bólu” powstał w trosce o najwyższe standardy monitorowania i uśmierzania bólu u pacjentów przebywających w szpitalu.

Celem programu jest wdrożenie odpowiednich procedur, środków i metod zwalczania bólu, zapewniających pacjentom wysoką jakość leczenia, a tym samym szybszy powrót do zdrowia.

Jakie są warunki uzyskania certyfikatu ?

  • Uczestnictwo personelu medycznego (anestezjologów, lekarzy różnych specjalności zabiegowych oraz pielęgniarek) co najmniej raz w roku w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu (np. Szkoła Bólu)
  • Informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu
  • Monitorowanie u potrzebujących pacjentów natężenia bólu – standardowo 4 razy na dobę
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu
  • Monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych

Jakie są korzyści z uzyskania certyfikatu ?

  • Promocja szpitala lub oddziału, poprzez umieszczenie informacji o certyfikacie na stronach internetowych towarzystw naukowych, zaangażowanych w realizacje Programu „Szpital Bez Bólu”
  • Poprawa satysfakcji pacjentów z jakości leczenia
  • Redukcja kosztów hospitalizacji pacjentów, dzięki zmniejszeniu częstości występowania powikłań pooperacyjnych oraz wcześniejszemu wypisowi ze szpitala
  • Uzyskanie certyfikatu jest ważną informacją dla pacjenta, że w danym szpitalu / na danym oddziale uśmierzanie bólu prowadzone jest na najwyższym poziomie, co przekłada się na podniesienie satysfakcji z całego procesu leczenia.

Jak zgłosić się do Programu „Szpital Bez Bólu” ?

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na temat przystąpienia do Programu „Szpital Bez Bólu” dostępne są na stronie www.szpitalbezbolu.pl

MUNDIPHARMA LOGO - bez tła

Wierzymy nie tylko w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, ale konieczność ujawnienia jej namacalnych owoców dlatego zainicjowaliśmy projekt wspierający pacjentów z cukrzycą typu 2 w diagnostyce HbA1c.

 Możesz na ten temat dowiedzieć się więcej na stronie badania.

 

MUNDIPHARMA LOGO - bez tła
Zachęcamy naszych pracowników do nieszablonowego myślenia, a nasza kultura oparta na otwartości, docenianiu wartości ciągłego uczenia się i poszukiwania synergii w działaniach sprawia, że ​​Mundipharma jest wspaniałym miejscem do pracy.