magnify
Home Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Firma Mundipharma Polska koncentruje swoje wysiłki na opracowywaniu bogatego portfolio produktów leczniczych i wyrobów medycznych dostosowanych do potrzeb pacjentów. We wszelkich podejmowanych przez nas działaniach dotyczących naszych pracowników, partnerów biznesowych oraz społeczności, w obrębie których działamy, kierujemy się zasadami przejrzystości, odpowiedzialności i etyki. Oceniamy potrzeby z szerszej perspektywy i jesteśmy ekspertami w zakresie opracowywania innowacyjnych opcji terapeutycznych, które służą poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów.

Nasza odpowiedzialność w zakresie stosowania leków opioidowych

Z dumą podkreślamy nasz 12-letni wkład w postępy w zakresie leczenia bólu w Polsce, przy czym podejmujemy wszelkie wysiłki, aby propagować wśród pracowników ochrony zdrowia zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego postępowania terapeutycznego.

Jako firma, która w swoim portfolio ma leki opioidowe, wiemy, że spoczywa na nas odpowiedzialność za podejmowanie wszelkich działań, mających na celu minimalizację ryzyka nadużywania tych środków leczniczych lub stosowania ich w sposób niezgodny z zaleceniami, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do opioidów pacjentom wymagającym takiej terapii.

Zdajemy sobie sprawę, że nadużywanie opioidów i stosowanie ich w sposób niezgodny z zaleceniami może prowadzić do uzależnienia, przedawkowania i skutkować zgonem. Mamy również świadomość, iż leki opioidowe mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, zwłaszcza gdy są one stosowane niezgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwie stosowane i/lub nadużywane. Z tego względu podejmujemy działania mające na celu minimalizowanie ryzyka niewłaściwego stosowania i nadużywania leków opioidowych poprzez tworzenie bezpiecznego łańcucha dostaw, wdrażanie programów edukacyjnych dla pracowników ochrony zdrowia, podejmowanie odpowiedzialnych decyzji sprzedażowych i marketingowych oraz poprzez ścisłą współpracę z organami państwowymi i organizacjami medycznymi.

Opracowujemy i angażujemy się w tworzenie inicjatyw edukacyjnych zgodnych z regulacjami branżowymi, które w jasny, zrównoważony i odpowiedzialny sposób przedstawiają fakty dotyczące leków opioidowych i wyraźnie podkreślają zarówno ryzyko, jak i korzyści związane ze stosowaniem tych leków, a także podkreślają, że są one przepisywane wyłącznie odpowiednim pacjentom z powodu odpowiednich wskazań.

Nasze wysiłki badawcze ukierunkowane są na poszukiwanie innowacyjnych opcji terapeutycznych w zakresie leczenia bólu, w tym badania nieznanych dotąd mechanizmów działania przeciwbólowego oraz nowych substancji, które pozwolą ograniczyć potrzebę stosowania leków opioidowych lub nawet ją wyeliminować.

Kodeks Przejrzystości

Mundipharma Polska honoruje samoregulację Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) jaką jest Kodeks Przejrzystości. Poniżej prezentujemy raport z danymi w zakresie współpracy współpracy między Mundipharma Polska a przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia za lata:

Transparency Report 2017

Transparency Report 2018

Transparency Report 2019

Transparency Report 2020