magnify
Home PainSTORY

PainSTORY

Pomimo wysiłków leczniczych zwalczanie bólu nie przynosi skutku u jednej trzeciej (n = 377) pacjentów cierpiących z powodu silnego przewlekłego bólu, a trzech na pięciu (n = 336) czuje umiarkowany lub silny niepokój lub depresję, będące skutkiem ich bólu. Choć ośmiu na dziesięciu pacjentów cierpiących na silny przewlekły ból (n = 377) przyjmuje przepisane leki, połowa z nich (n = 307) uskarża się na dodatkowe nieprzyjemności wywołane skutkami ubocznymi. Są to dzisiaj ogłaszane wyniki śródterminowe programu PainSTORY (Pain Study Tracking Ongoing Responses for Year), pierwszych w swoim rodzaju badań polegających na rocznej obserwacji wpływu przewlekłego bólu na życie pacjentów w 13 europejskich krajach.

Z bieżących danych wyłania się obraz życia pacjentów w ciągu trzymiesięcznego okresu od momentu rozpoczęcia badania wykazujący, że mimo konsultacji z lekarzem i prowadzonego leczenia, pacjenci wciąż doświadczają bólu mającego wpływ na jakość ich życia.

„Śródterminowe wyniki badania PainSTORY są ważne i podkreślają, że pacjenci nadal cierpią na przewlekły ból pomimo poszukiwania opieki lekarskiej” – twierdzi dr Varrassi, przewodniczący Europejskiej Federacji Oddziałów Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (European Federation of IASP Chapters), czołowego stowarzyszenia zajmującego się bólem. „Społeczność medyczna musi zapewnić pacjentom odpowiednie leczenie średnio silnego bólu, ale wydaje się, że wciąż istnieją bariery wymagające pokonania”.

U 77% pacjentów (n=377), z którymi przeprowadzono wywiad trzy miesiące wcześniej doświadczany ból pozostał na tym samym poziomie lub nawet się pogorszył. 33% (n=377) pacjentów nadal cierpi na silny przewlekły ból, u 15% (n = 377) ból wzmocnił się z umiarkowanego do silnego, zaś u 1% (n = 377) z łagodnego do silnego.

Wyniki PainSTORY wykazują, że ból wpływa zarówno na fizyczne, jak i psychiczne aspekty życia pacjentów. Sześciu na dziesięciu pacjentów (n = 336) doświadcza problemów z chodzeniem, a ponad połowa (n=336) ma problemy ze snem. Oddziaływanie bólu sięga również życia zawodowego pacjentów, w związku z czym niemal połowa (n = 195) zmieniła sposób pracy. „Nie byłem w stanie z nikim się kontaktować. Ból uwięził mnie tak, że nie mogłem nawiązywać stosunków społecznych. Czułem się więźniem bólu, byłem całkowicie przez niego kontrolowany” – wyznał pacjent nr 14 z Wielkiej Brytanii.

Spośród 81% (n = 377) pacjentów cierpiących na średnio silny ból, którym przepisano leki, trzynastu procentom zalecono silne opioidy. U ponad połowy pacjentów wystąpiły skutki uboczne przepisanych lekarstw (n = 162), takie jak zaparcia, zawroty głowy i senność.

„Skutki uboczne oddziałują na tych pacjentów. Pacjenci są postawieni przed wyborem między użyciem leku uśmierzającego ból a zaniechaniem zwalczania bólu przy użyciu leku, aby uniknąć nieprzyjemności wywołanych przez skutki uboczne” – mówi prof. Erdine ze Światowego Instytutu Bólu. „Jesteśmy zainteresowani następną serią wyników PainSTORY. Już teraz wyłoniło się kilka ciekawych zagadnień. Badanie to wykazuje naglącą potrzebę poprawienia sposobów zwalczania bólu w całej Europie”.

www.painstory.org/eu

Wyniki Pain Story – Polska (AN/OXY/08/2014/95)


MUNDIPHARMA LOGO - bez tła

Wierzymy nie tylko w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, ale konieczność ujawnienia jej namacalnych owoców. Zachęcamy do zapoznania się z Inicjatywą wspierającą pacjentów z cukrzycą typu 2 w diagnostyce HbA1c.

Pain Story
PainSTORY jest pierwszym w swoim rodzaju programem badań polegającym na śledzeniu przez rok losów pacjentów cierpiących na przewlekły ból, w celu uzyskania całościowego obrazu życia ludzi żyjących z bólem oraz sposobów zwalczania bólu w 13 europejskich krajach.

 Możesz na ten temat dowiedzieć się więcej na stronie badania.