magnify
Home Open Minds

Open Minds

OPENMinds (Opioids and Pain European Network of Minds) jest grupą wiodących ekspertów europejskich, którzy specjalizują się w badaniach i leczeniu bólu. OPENMinds jest zaangażowane w pomoc pacjentom i ich rodzinom, pracownikom ochrony zdrowia i decydentom w zwiększaniu ich wiedzy i zrozumienia problemów związanych z bólem oraz upewnienie się, że wszyscy pacjenci są objęci optymalnym standardem opieki. Ból paraliżuje życie milionów cierpiących na niego osób i ich rodzin w całej Europie. Niekontrolowany ból powoduje poważne cierpienia fizyczne i emocjonalne oraz zmniejsza jakośd życia pacjentów bardziej, niż jakiekolwiek inne schorzenie oraz stanowi ogromny koszt dla ekonomii europejskich. Wymaga on pilnej uwagi od rządów, dostawców usług opieki zdrowotnej i społeczeostwa w ogóle. Biała Księga OPENMinds wyjaśnia, jak obciążenie generowane przez niekontrolowany przewlekły ból nienowotworowy i nowotworowy mogą zostad zmniejszone przez wspólne działania rządów i dostawców usług opieki zdrowotnej.

MUNDIPHARMA LOGO - bez tła

Wierzymy nie tylko w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, ale konieczność ujawnienia jej namacalnych owoców dlatego zainicjowaliśmy projekt wspierający pacjentów z cukrzycą typu 2 w diagnostyce HbA1c.

 Możesz na ten temat dowiedzieć się więcej na stronie badania.

 

MUNDIPHARMA LOGO - bez tła
Zachęcamy naszych pracowników do nieszablonowego myślenia, a nasza kultura oparta na otwartości, docenianiu wartości ciągłego uczenia się i poszukiwania synergii w działaniach sprawia, że ​​Mundipharma jest wspaniałym miejscem do pracy.